Izba Pamięci

W Miejskiej Bibliotece Publicznej powstała Izba Pamięci jako efekt realizacji projektu pn.
„Utworzenie Izby oraz pomnika pamięci w Stepnicy” . Projekt oprócz wspomnianej Izby
przewidywał postawienie w centrum Stepnicy na granitowym cokole popiersia Józefa Piłsudskiego.
Pomysł powstania Izby Pamięci Ziemi Stepnickiej pojawił się kilka lat temu podczas opracowywania
monografii dotyczącej historii Stepnicy ("Dzieje Stepnicy"). Wówczas uświadomiliśmy sobie jak
ważną rolę w życiu społeczeństwa pełni posiadanie wspólnej historii, utożsamiania się z nią. Ludzie są
dumni, że ich najbliżsi tworzyli historię naszej gminy, posiadają wiele pamiątek, dokumentów, zdjęć
oraz rzeczy codziennego użytku, którymi chcą się podzielić. Takie eksponaty do przekazania
posiadały także gminne jednostki tj. szkoły i ośrodek kultury . W gminie do tej pory nie było muzeum
ani izby pamięci. Teraz miejsce na prezentację wszystkich przyniesionych przez mieszkańców
eksponatów znalazło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Realizacja operacji umożliwiła zakup
wyposażenia specjalistycznego witryn , gablot, ścianek wystawienniczych, stojaków na foldery, czy
zamontowanie żaluzji w okna celem zabezpieczenia eksponatów przed nasłonecznieniem. Zakup
stołów, krzeseł i ekranu interaktywnego pozwoli na promocję izby, na organizację konferencji,
spotkań z mieszkańcami.
Drugim działaniem w ramach operacji było wykonanie i posadowienie w centrum Stepnicy przy ul B.
Krzywoustego dz. nr 284/4 popiersia Józefa Piłsudskiego umieszczonego na cokole granitowym.
Projekt „Utworzenie Izby oraz pomnika pamięci w Stepnicy” , zrealizowano w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV – działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.
Skip to content