Ważną rolę w życiu społeczeństwa pełni posiadanie wspólnej historii, utożsamiania się z nią. Izba pamięci czyli miejsce pełne lokalnej historii, powstało z unijnym wsparciem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stepnicy. W tym roku środki finansowe z PO RYBY 2014-2020 pozwolą na jego rozbudowę. Umowę, na mocy której do beneficjenta trafi ponad 100 tys. zł, podpisali 10 maja br. marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy Małgorzata Gałan.

Izba pamięci to witryny, gabloty, ścianki wystawiennicze m.in. z pamiątkami, dokumentami, zdjęciami związanymi z lokalną historią. Odbywają się w niej spotkania mieszkańców z autorami dziejów Stepnicy, historykami, potomkami pierwszych osadników gminy i rybakami.

 Miejsce to stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego. Są tutaj ślady dotyczące przeszłości naszego regionu. Dla najmłodszych mieszkańców wizyta w izbie to ciekawa forma lekcji historii, a dla starszych sentymentalna podróż  mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Unijne wsparcie z PO RYBY 2014-2020 pozwoli na rozbudowę utworzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Izby Pamięci Ziemi Stepnickiej. Polegać ona będzie na remoncie pomieszczenia i zakupie dodatkowego wyposażenia w postaci gablot, witryn, umożliwiających ekspozycje już posiadanych i pozyskiwanych eksponatów.

 Pomysł rozbudowy Izby Pamięci Ziemi Stepnickiej pojawił się tuż po jej utworzeniu, gdy okazało się że ilość przekazanych eksponatów przez mieszkańców gminy jest tak duża, że przerasta możliwości lokalowe biblioteki. Ludzie są dumni, że ich najbliżsi tworzyli historię naszej gminy, posiadają wiele pamiątek, dokumentów, zdjęć oraz rzeczy codziennego użytku, którymi chcą się podzielić. Dlatego, aby wystawić wszystkie eksponaty niezbędna jest jej rozbudowa – mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy Małgorzata Gałan.

Całkowity koszt związany z rozbudową Izby Pamięci to ok. 120 tys. zł. Dofinansowanie z PO RYBY 2014-2020 wyniesie ponad 100 tys. zł. Zgodnie z planem zadanie ma zakończyć się w grudniu 2023 r.

Skip to content