Ballady i romanse Adama Mickiewicza lekturą 11. odsłony Narodowego Czytania. 

Stepnicka biblioteka przyłącza się do Narodowego Czytania od początku istnienia tego projektu. W tym roku zapraszamy do biblioteki 7 września na godz. 17 do wspólnego czytania „Pani Twardowskiej”, „Świtezianki” i innych wybranych utworów Mickiewicza.

Ballady i romanse zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezyj Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

Źródło: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Skip to content